Buitenland - Onze troeven

De 4 troeven van Mi Casa:

Het Mi Casa-gevoel , onze technische ondersteuning, uw financiële zekerheid en de commerciële ondersteuning vormen de basis.

De 4 troeven van Mi Casa:

Onze troeven

Vier bouwstenen vormen onze voornaamste troeven die wij de constructeur willen delen: 

- het Mi Casa-gevoel
- onze technische ondersteuning
- uw financiële zekerheid
- de commerciële ondersteuning 

Dit alles is gefundeerd op een jarenlange ervaring in massieve houtbouw.


Kijkwoning Mi Casa 31

Het Mi Casa-gevoel

Een Mi Casa-woning straalt warmte en gezelligheid uit en wordt gekenmerkt door zijn eigen architectuur en interieur. Die typische sfeer zorgt voor een grote herkenbaarheid van het product.
Hoewel men terecht spreekt van een echt Mi Casa-gevoel, worden alle woningen telkens volledig volgens de wensen van de klant gebouwd. Bovendien kan een Mi Casa-klant in de loop der jaren blijven genieten van zijn thuis door een uitermate sterke dienst-na-verkoop. Wij bieden U dan ook een herkenbaar product dat gekenmerkt wordt door een eigen stijl, die doorheen de jaren gegarandeerd blijft. 

De technische ondersteuning:

De combinatie van onze jarenlange ervaring en een stevig onderbouwde technische kennis vormen een tweede troef. De technische ondersteuning die wij U bieden omvat drie deelaspecten, met name onze R&D, de hoge kwaliteit van onze producten en het snelle bouwproces. In wat volgt lichten we die kort toe.

Een Mi Casa-woning is doorheen de jaren grondig geëvolueerd door een sterk onderzoek en een voortdurende ontwikkeling. Het gelamelleerde balkprofiel zorgde in 2010 voor een ware revolutie in de wereld van de massieve houtbouw. Door het lamelleren van de balk is de zetting in een Mi Casa-woning voortaan verwaarloosbaar. Dit brengt tal van voordelen met zich mee. Door het vermijden van zetting moet men enerzijds geen speciale voorzorgsmaatregelen nemen bij het bouwen en hoeft U dus helemaal geen ervaring te hebben in de massieve houtbouw. Anderzijds kunnen we voortaan gebruikmaken van vaste isolatieplaten. Die bieden een grotere isolatiewaarde en een betere wind- en luchtdichtheid, waardoor wij in de toekomst zeker kunnen blijven voldoen aan de eisen inzake energieprestatie. 

Een tweede belangrijk element van de technische ondersteuning zit vervat in de kwaliteit van onze grondstoffen en eindproducten. Alle grondstoffen, denken we maar aan de rood Noorse den of de lijm voor de gelamelleerde balken, zijn van zeer hoge kwaliteit. Bovendien vindt het volledige productieproces, inclusief het maken van de muurbalken, plaats in onze eigen ateliers. Dit biedt ons de mogelijkheid om gedurende het ganse bouwproces een kwaliteitscontrole door te voeren. 

Ook onze uitvoeringstechnieken zijn van uitstekende kwaliteit. Bovendien zijn ze dermate doordacht dat de uitvoering op de werf steeds dezelfde blijft, ondanks het feit dat elke woning volledig op maat van de klant wordt gebouwd. Bijvoorbeeld het plaatsen van elektriciteit, het bevestigen van sponden of het monteren van een dakkapel gebeurt steeds op dezelfde manier. Dat maakt het voor U als franchisé alleen maar makkelijker. 

Ten slotte bieden wij U dankzij ons snel bouwproces een sterk verkoopsargument. Er verlopen slechts vijf maanden tussen het monteren van de woning en het overhandigen van de sleutel. Bovendien kunnen wij U de kit sneller leveren dan U kunt funderen. Daar een Mi Casa-woning, op de chape na, een volledig droge opbouw heeft, kan men ook snel de parket plaatsen en kunnen de schilderwerken meteen na de oplevering aanvangen. Een snel bouwproces vraagt echter ook een goede organisatie en coördinatie. Daarom worden vaste stappen, een eenvormig lastenboek en checklijsten gebruikt om zo het bouwproces vlot te laten verlopen. Deze maken de organisatie op en naast de werf ook voor U een stuk eenvoudiger.

Aan de hand van onze R&D, onze kwaliteit en het snelle bouwproces zullen wij u dus technisch ondersteunen. Praktisch houdt dit in dat wij in de opstartfase van uw project een monteur  ter beschikking stellen die U tijdens drie à vijf projecten de knepen van het Mi Casa-vak zullen bijbrengen.
Uiteindelijk zal U na tien à vijftien woningen perfect in staat zijn een Mi Casa-kit met uw eigen ploeg te monteren. Bij bouwtechnisch moeilijke projecten zal U, weliswaar tegen vergoeding, nog steeds een beroep kunnen doen op onze ervaren medewerkers.

20090414042 Collecion

Financiele ondersteuning:

Het grote struikelblok voor velen die dromen van een eigen zaak is het financiële aspect. Mi Casa biedt U naast een sterk product en een goede technische ondersteuning ook financiële zekerheid. 

Enerzijds kent U op voorhand perfect het kostenplaatje van een kit en komt U zo niet voor financiële verrassingen te staan. De kostprijs van die kit ligt laag aangezien we de afschrijvingen van ons materieel niet aan U hoeven door te rekenen. Mi Casa investeerde immers al in machines en ateliers voor haar eigen sleutel op de deur woningen. Vermits een Mi Casa in gemiddeld één à drie opleggers past, kunnen we ook de transportkosten beperken.

Bovendien kunt U in de opstartfase van ons franchiseproject alle vaste kosten vermijden. U hoeft niet te investeren in eigen ateliers, publiciteit of R&D. Na verloop van tijd en bij een zekere omzet zal een kijkwoning noodzakelijk worden. Die biedt echter meer voor- dan nadelen. U kunt ze niet alleen gebruiken om er zelf in te wonen, ze zal U ook helpen uw prospecten nog beter te begeleiden. Bovendien heeft een Mi Casa-woning een hoge herverkoopwaarde. Vastgoedkantoren vermelden bij hun publiciteit vaak dat het om een ‘Mi Casa’ gaat om de meerwaarde in kwaliteit van de woning te benadrukken. Vastgoed en zeker een Mi Casa zijn dus geen risicovolle investering. 

De commerciële ondersteuning

Onze vierde troef is de commerciële ondersteuning, dit zowel op vlak van publiciteit als op vlak van exclusiviteit. We zijn er ons ten volle van bewust dat publiciteit en naambekendheid een grote hap nemen uit het budget van een startende onderneming. Daarom stellen wij U onze verschillende publicitaire middelen ter beschikking. 

Zo heeft Mi Casa sinds juli 2012 een gloednieuwe website, waarop we U als franchisé met trots zullen vermelden. Na verloop van tijd heeft U de mogelijkheid in dezelfde structuur uw eigen site op te bouwen. Om klanten die reeds gestart zijn met hun bouwproces nog beter te kunnen begeleiden, ontwikkelde Mi Casa haar klantensite. Ook die zult U kunnen overnemen en aanpassen in overeenstemming met uw eigen werking en organisatie. Naast het internet is ook de papieren publiciteit belangrijk. Mi Casa deelt met U gratis haar strooifolders en biedt U haar verschillende boeken aan tegen kostprijs. Voorts hebben ook beursdeelnames een positieve invloed op uw verkoop. Hiervoor zult U gratis gebruik kunnen maken van onze beursstand. Ten slotte stellen wij onze kijkwoningen graag ter beschikking.

Op commercieel vlak is ook exclusiviteit van cruciaal belang. Mi Casa garandeert U exclusiviteit voor een bepaalde regio indien U voldoet aan een vooropgestelde minimumverkoop. Indien U franchisé bent in de regio waar uw prospect woont krijgt U exclusiviteit op het vlak van het verkopen van de Mi Casa-woning en ontvangt U een percentage op die verkoop. Indien U franchisé bent in de regio waar de klant bouwt ontvangt U exclusiviteit op het vlak van het opstellen van de offerte, het aannemerscontract en het uitvoeren van de werken. 

Twee is pas meer dan één, indien ook U uw troeven met ons deelt.

VOLG ONS OP

Om de website zo optimaal mogelijk vorm te geven en voortdurend te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies.
Accepteer Weiger Lees meer